ορθοδοντικά προβλήματα

Τα ορθοδοντικά προβλήματα διακρίνονται σε:

 • οδοντικά, όταν σχετίζονται με τη θέση, το μέγεθος, το σχήμα και τον αριθμό των δοντιών
 • σκελετικά, όταν σχετίζονται με τη θέση, το μέγεθος και την σχέση ανάμεσα στην άνω και κάτω γνάθο
 • οδοντογναθικά, όταν αποτελούν συνδυασμό των παραπάνω

Τα ορθοδοντικά προλήματα οφείλονται σε έναν ή συχνότερα σε συνδυασμό παραγόντων:

  • Κληρονομικοί παράγοντες

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι περιπτώσεις με πεταχτά πάνω δόντια λόγω σκελετικής θέσης των γνάθων, ο προγναθισμός της κάτω γνάθου , η έλλειψη μόνιμων δοντιών , η παρουσία υπεράριθμων δοντιών

  • Τοπικοί παράγοντες

Συνηθισμένη περίπτωση αποτελεί η πρόωρη απώλεια παιδικών δοντιών, χωρίς να εκτιμηθεί η ανάγκη διατήρησης χώρου για τα διάδοχα μόνιμα δόντια. Επίσης, κάποιες περιπτώσεις οδοντικού τραύματος μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία ορθοδοντικών προβλημάτων

  • Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μη φυσιολογικές συνήθειες και λειτουργίες που επιτελεί το παιδί, όπως η παρατεταμένη χρήση πιπίλας, η εκμύζηση του δακτύλου, η στοματική αναπνοή, η πλημμελής κατάποση (προώθηση της γλώσσας ανάμεσα στα δόντια κατά την κατάποση). Όταν δεν σταματούν έγκαιρα, αυτές οι καταστάσεις μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά όχι μόνο την οδοντοφυϊα αλλά και την ανάπτυξη των γνάθων


Τα ορθοδοντικά προβλήματα χρειάζεται να διορθώνονται ώστε να υπάρχει:

 • μεγαλύτερη προστασία από τραυματισμούς (πρόσθια δόντια που προεξέχουν)

παιδί με ορθοδοντικά προβλήματα

 • καλύτερη υγεία του στόματος (τα ίσια δόντια και τα ούλα καθαρίζονται πιο εύκολα)
 • πιο σωστή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, ομιλία, κροταφογναθική διάρθρωση)
 • βελτιωμένη αισθητική των δοντιών και του προσώπου ( όμορφο χαμόγελο, σκελετική αρμονία)
 • ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και θετική ψυχολογία