πληροφορίες σχετικά με την ορθοδοντική

H ορθοδοντική είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα της οδοντιατρικής. Ο οδοντίατρος που επιθυμεί να γίνει ορθοδοντικός, μετά την φοίτηση στην Οδοντιατρική Σχολή χρειάζεται να συνεχίσει τις σπουδές του για 3 επιπλέον χρόνια, σε μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας του ορθοδοντικού.

σιδεράκιαO ορθοδοντικός, δηλαδή ο ειδικευμένος πλέον οδοντίατρος, ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το αντικείμενο της ορθοδοντικής. Η λίστα των ειδικών ορθοδοντικών που δραστηριοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης παρέχεται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (www.osth.gr). Ο ορθοδοντικός επιδιώκει την διευθέτηση των δοντιών στα οδοντικά τόξα (”ίσια δόντια”), και την αρμονική συσχέτιση των γνάθων μεταξύ τους, με τελικό στόχο την ομαλή λειτουργία του στόματος και την αισθητική των δοντιών και του προσώπου συνολικά.

Οι ορθοδοντικές παρεμβάσεις οφείλουν να σέβονται την δομή και φυσιολογία των οδοντικών ιστών και των οστών του προσώπου (π.χ. ρυθμός μετακίνησης δοντιών, ρυθμός αύξησης των γνάθων) και ταυτόχρονα να εκμεταλλεύονται αυτά τα χαρακτηριστικά τους προς όφελος της θεραπείας, δηλαδή προς όφελος του ασθενή (π.χ. καθοδήγηση αύξησης των γνάθων, συγκράτηση χώρου στο στάδιο που υπάρχουν παιδικά δόντια, ώστε να διευθετηθούν πιο ομαλά τα μόνιμα που πρόκειται να ακολουθήσουν).

Πρακτικά αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ότι η ολοκλήρωση μιας ορθοδοντική εργαλείαορθοδοντικής θεραπείας γίνεται σε βάθος χρόνου, μηνών ή ετών. Χτίζεται μια μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στον ορθοδοντικό και τον ασθενή του,οπότε τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου ορθοδοντικού είναι σημαντικό να επεκτείνονται και πέρα από την επιστημονική κατάρτιση και τις κλινικές ικανότητές του. Η δυνατότητα επικοινωνίας, κατανόησης και το ευχάριστο κλίμα εργασίας που δημιουργεί ο ορθοδοντικός είναι στοιχεία που διαμορφώνουν σημαντικά το ορθοδοντικό ”ταξίδι” του ασθενούς. Η ορθοδοντική θεραπεία είναι επένδυση σε πολλά επίπεδα και στόχος μας είναι η μέγιστη απόδοσή της.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να λάβετε βασικές πληροφορίες για τις κατηγορίες και τα αίτια των ορθοδοντικών προβλημάτων, σε ποιους απευθύνεται η ορθοδοντική θεραπεία και ποια είναι τα είδη των ορθοδοντικών μηχανισμών.

ορθοδοντικά προβλήματα 

ορθοδοντικά προβλήματα
ορθοδοντικές υπηρεσίες 

ορθοδοντικές υπηρεσίες
ορθοδοντικοί μηχανισμοί 

ορθοδοντικοί μηχανισμοί